ıslahat fermanı hakkında Arşivi

Islahat Fermanı Hakkında Detaylı Bilgiler

Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û veya Islahat Fermanı olarak bilinen düzenleme; Osmanlı’nın çöküşe ilerleyen dönemlerinde devletin parçalanmaktan kurtarılması amacıyla; siyasi kuruluşlar, insan hakları ve yeni kurumların tesisi hususunda yapılması planlanan köklü değişimler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermandır. Tanzimat Dönemi’nin önde gelen siyasi kişilerinden birisi olan ...Devamı Burada