islamda büyücülük Arşivi

Osmanlı’da Büyücülüğün Cezası

Osmanlı’ya baktığımızdaysa, cadılık vs inanışlara ait son derece az kayda rastlanmakla beraber, büyücülük gibi işlerle uğraşanların daha çok sürgün edildiğini görüyoruz. Örneğin, Hicrî 1276 tarihinde gelen bir emirle, Bağdat ve Mağribli Kürtler’den Dersaâdet’te üfürükçülük büyücülük, falcılık gibi gereksiz işlerle meşgul olanların memleketlerine gönderilmeleri emredilmiş. Aksaray’da sihirbazlık yaptığı ...Devamı Burada