kanuni esasi kim hazırladı Arşivi

Kanun-i Esasi Hakkında Özet Bilgiler

Osmanlı topraklarında mutlak monarşi idaresinden anayasalı monarşiye geçişi tanımlayan ve meşrutiyetin temellerini atan anayasa Kanuni Esasi olarak bilinir. Biraz da öncesini ve sonrasıyla durumu izah edelim. Osmanlının Rusya ile harp hazırlıkları içine dahil olduğu sırada Sultan II. Abdülhamid 31 Ağustos 1876’de tahta geçti. İç ...Devamı Burada