kavimler göçü ingilizce Arşivi

Kavimler Göçü Hakkında İlk Kez Duyacağın Bilgiler

Roma imparatorluğu döneminde, Ren ve Tuna nehirlerinin ötesinde; Ostrogotlar, Vizigotlar, Franklar, Burgondlar ve Alamanlar gibi savaşçı Cermen (Germen) kavimleri kabileler halinde yaşıyordu. II. yüzyıldan itibaren yeni topraklar-otlaklar aramaya çıkarak zenginlikleri ile onları çeken Roma İmparatorluğu topraklarına zorla girmeye başladılar. Kavimler Göçünün Sebepleri: Orta Asya’da ...Devamı Burada