mitolojik filmler Arşivi

Mitoloji Hakkında Bilinmeyenler

Mitoloji kelimesinin dilimizdeki özet karşılığı, söylen bilim veya söylence bilim olarak ifade edilebilir. Bozkurt, Ay, Yıldız, Ağaç, Ateş, Işık ve Su Türk mitolojisindeki önemli nesnelerdendir. Eski Yunan’da “geçmişte söylenmişlerin tekrar edilmesi” gibi bir mana da içermektedir. Din veya bir halkın inanış biçimlerinde; kahramanlar, tanrılar, evren ve ...Devamı Burada