rüşvet vermek caizdir Arşivi

İslama Göre Rüşvet ve Günahı

Kur’an-ı Ke-rîm’de doğrudan doğruya ya da dolaylı yollarla, rüşvetle ilgili günahlardan sakınılması emir buyrulur. “El-Bakara Sûresi”nin 188. âyeti-i celilesinin anlamı şöyledir: “Aranızda (birbirinizin) mallarını haksız nedenlerle yemeyin ve kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını günahı mucip sebeplerle yemeniz için onları (o mallan) hakimlere aktarma etmeyin.”  Rüşvetin ...Devamı Burada