tercümanı ahval mukaddimesi Arşivi

Tercüman-ı Ahval Hakkında Bilgiler

Tercüman-ı Ahval gazetesi hakkında sizlerle bilgiler paylaşmak isteriz – 1860-66 seneleri arasında çıkarılan; Bahçekapı’da bir matbaada hazırlanan ilk özel gazetemiz Tercüman-ı Ahvâl, 22 Ekim 1860’da, önceleri sadece pazar günleri çıkacak şekilde Agah Efendi ve Şinasi tarafından basıldı. 22 Nisan 1861’deki 25. sayısı sonrasında haftada ...Devamı Burada