türk destanları hakkında bilgi Arşivi

Türk Destanları Hakkında Özet Bilgiler

Farsça’dan dilimize gelen bir kelime olan destan, özetle milletlerin inançlarının, zaferlerini, faziletlerinin, milli kahramanlıklarının anlatıldığı manzum biçimindeki hikayelerdir. Her milletin olduğu gibi bizim de uzun yıllar varlığını koruyabilmiş, nesiller boyunca anlatılagelmiş destanlarımız vardır. Bazıları gerçek olayları anlatırken bazıları ise kurgu olaylardan yola çıkılarak yazılmıştır. ...Devamı Burada