yecüc mecüc hadisleri Arşivi

Kıyamet Alametlerinden Ye’cüc ve Me’cüc Nedir?

İsimleri Kuranı Kerim’in Kehf ve Enbiya Suresinde geçirilen Yecüc ve Mecüc kavimleri, İslam’daki kıyamet alametlerinden biri olarak zikredilir. Kavmin çıkışı Mehdi’nin çıkışı ve İsa Mesih’in sahte Mesih Deccal’i öldürmesinden sonra gerçekleşir. Yecüc ve Mecüc, Allah’ın kendilerine musallat edeceği bir tür bela veya hastalık ile helak ...Devamı Burada

Yecüc Mecüc Nedir?

Yecüc Mecüc; kıyamete yakın ortaya, yeryüzüne çıkacak insanlığı ortadan kaldırmaya çalışacak kavim olarak bilinmektedir. Kuranı Kerim’de yer alan Kehf Suresinin 93.-99. ayetlerinde Zülkarneyn’in cinlerin de yardımıyla bu tehlikeli kavmi insanlıktan uzak tutacak seddi inşası nakledilir. Sizler için yecüc mecüc hadisleri eşliğinde bazı bilgiler paylaşmak ...Devamı Burada