Tarih Arşivi

Atatürk’ün Yazdığı Geometri Kitabı Hakkında Bilgiler

Talebelik yıllarında da öğretildiği gibi Atatürk’ün tahsil hayatında matematik dersiyle arasının iyi olduğu, hatta bu konudaki üstün başarısından dolay öğretmeni tarafından Kemal isminin verildiğini biliriz. Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde öğrenciyken, matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa efendi sınıfa gelemediğinde de yerine birçok kez bu dersi ...Devamı Burada

Menemen Olayı Nedir? Asteğmen Kubilay Nasıl Şehit Edildi?

Tatlıcı Hüseyin’in evinde yapılan bir kaç günlük zikir toplantısı sonrasında Mehdi olduğuna iyice inanan ve durumunu halka açıklamak isteyen Derviş Mehmet ve beraberindekiler Menemen’e gitmeye karar verirler. Planları da hazırdır. Karşılarına çıkanları dine davet edecekler, Nakşibendi Şeyhi Saffet Hocayı burada dinledikten sonra, İstanbul Erenköy’de yaşayan bir başka Nakşibendi ...Devamı Burada

Sümela Manastırı Hakkında Detaylı Bilgiler

İlgi çekici dokusu ile Trabzon’da bulunan inziva noktası Sümela Manastırı, yine Trabzona bağlı olan Maçka Altındere’de inşa edilmiştir. Vadiden 300 metre yükseklikte; Karadağ eteklerindeki sarp kayalıklar üzerine kurulmuş Sümela Manastırı, halk arasında “Meryem Ana” adı bilinir. Sümela manastırı tarihi bir dağ yamacına kurulduğu yıllardan ...Devamı Burada

Hasan Sabbah ve Suikast Timi Haşhaşiler

Haşhaşiler ve Alamut Kalesi hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. Peki, tarihin ilk suikast ve intihar örgütünün kurucusu Hasan Sabbah kimdir sorusuna net cevaplar bulmaya hazır mısınız? Üstün zekası ve öngörüsüyle müritlerini sahte cennet vadederek kendisine bağlayan üstün zekalı, sıra dışı bir lider Hasan Sabbah! Tarihin ilk ...Devamı Burada

Pentagon Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler

Söz konusu askeri tesisi ABD’nin kalbi olarak nitelendirmek yanlış olmasa gerek. Devletin tüm askeri adımlarının planlanarak uygulamaya konduğu bu bina, Virginia (Arlington) ve Washington şehirleri sınırları dahilindedir 1941 ve 1943 senelerinde arasında inşa edilen ve beş adet beşgenden (Yunanca Beşgen) oluştuğu için “Pentagon” adını ...Devamı Burada

Hareme Cariyeler Nasıl Seçilirdi?

Hareme alınmış tüm kızlar sadece padişahla cinsel münasebet amaçlı alınmazdı. Bu husus, yıllardan beri yanlış yorumlanmış bir husustur. Zira cariyelerin büyük bir kısmı hareme ve padişaha özel işleri için hizmette bulunması amacıyla saraya alınırdı. Gelmiş cariyelerin çok azı, eğer şanslıysa sıkı bir disiplin ile ...Devamı Burada

Safevi Devleti Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler

1501 senesinde Türkmen kökenli anne babadan Dünyaya gelen meşhur Şah İsmail tarafından tarih sahnesine çıkarılan, yıkıldığı tarih olarak ise 1736 verilen Safevilerin, İran bölgesini modern Dünyaya taşıdığı, İran ulus devletinin temelini attığı iddia edilebilir. 235 sene müddetince, İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Türkmenistan ve Güneydoğu ...Devamı Burada

Tan Gazetesi Olayı Hakkında Bilgiler

Tan gazetesini yayımlamakta olan Serteller, demokratik hakları savunan bir dergi çıkarmak üzerinde fikir birliğine varırlar. Görüşler adıyla çıkması planlanan bu derginin ilk sayısı 1 Aralık 1945’te paylaşılır. Kapakta Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü, T. Rüştü Aras, Cami Baykurt ve Sabiha Sertel’in fotoğrafları basılır. ...Devamı Burada

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Basın

31 Ağustos 1876 tarihinde tahta geçe ve 33 yıl süresince devleti yöneten Sultan Abdülmecid’in oğlu II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842’de İstanbul’da doğdu. II. Abdülhamid’in idari ilkeleri şu başlıklar altında ele alınabilir: Otoriteye ve muhafazakârlığa ve otoriteye olan bağlılığı, Merkeziyetçilik ısrarı, Sosyo-ekonomik ve askerî alanda ...Devamı Burada

Kavimler Göçü Hakkında İlk Kez Duyacağın Bilgiler

Roma imparatorluğu döneminde, Ren ve Tuna nehirlerinin ötesinde; Ostrogotlar, Vizigotlar, Franklar, Burgondlar ve Alamanlar gibi savaşçı Cermen (Germen) kavimleri kabileler halinde yaşıyordu. II. yüzyıldan itibaren yeni topraklar-otlaklar aramaya çıkarak zenginlikleri ile onları çeken Roma İmparatorluğu topraklarına zorla girmeye başladılar. Kavimler Göçünün Sebepleri: Orta Asya’da ...Devamı Burada

Son Sultan Vahdettin İngiliz Yardımıyla Nasıl Kaçtı?

Abdülmecit’in 30 çocuğundan 23’üncüsü olan Sultan Vahdettin, “İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere devletine sığınır ve bir an önce başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. Müslümanların Halifesi Mehmet Vahdettin.” diye kısa ve endişeli bir mektup kaleme aldığında tarihler 16 Kasım 1922’i göstermektedir. Dönemin İstanbul ...Devamı Burada