Tarih Arşivi

Agnostisizm Hakkında Bilgiler

Bilimin tespitlerinden uzak insan düşüncesinin düştüğü yanılgılara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. “Bilinmezcilik” olarak da tanımlanabilecek, eski Yunan sofistlerden Protogoras’a kadar temellendirilen Agnostisizm, ünlü biyolog Thomas Henry Huxley tarafından ilk defa 1869’in sonlarına doğru ortaya atılır. Yunan Antikçağ bilginlerinden duyumcu sofistlere göre bilgi duyuların ...Devamı Burada

Barnabas İncili Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler

Hz İsa’nın öğrencilerinden birisi olduğuna inanılan Aziz Barnabas’a atfedilen, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’i (SAV) ismen müjdelediği için Hristiyan kaynaklarınca yalanlanan Barnabas İncilinin, 325 yılında yapılan İznik Konsülünde İncillerin toplatılması esnasında kaçırıldığına inanılır. Barnaba daha sonra Müslüman oldu denilerek bu kitap Hristiyanlarca kabul edilmemektedir. Hz ...Devamı Burada

Galata Köprüsü Hakkında Bilinmeyenler

Haliç’in iki yakasını birleştirebilmek amacıyla birçok köprü tarih boyunca yapılır, ömrünü tamamlayanlar ise yıkılır. İlk köprü için konunun uzmanlarınca verilen tarih 6. yüzyıla kadar uzanır. I. Justinianus tarafından yapılan, ‘Aghios Khalinikos Köprüsü’ denilen bir geçidin varlığına kayıtlarda rastlanmaktadır. Bizans tarihçileri tarafından yeri tam olarak ...Devamı Burada

Hamidiye Alayları Hakkında Özet Bilgiler

Çoğu basit denilebilecek bahanelerle başlayan Doğu isyanlarının, Osmanlıyı parçalamayı hedefleyen dış güçler tarafından tesis edildiğinin II. Abdülhamid de farkındadır. İngiltere tüm istihbari gücüyle 1806’dan itibaren bölgede faaliyettedir. Tek hedef, Ermeniler ve Kürtler başta olacak şekilde birer kukla devlet kurmaktır. 1918’de Irak’ta Şeyh Mahmud’a bir ...Devamı Burada

Kanun-i Esasi Hakkında Özet Bilgiler

Osmanlı topraklarında mutlak monarşi idaresinden anayasalı monarşiye geçişi tanımlayan ve meşrutiyetin temellerini atan anayasa Kanuni Esasi olarak bilinir. Biraz da öncesini ve sonrasıyla durumu izah edelim. Osmanlının Rusya ile harp hazırlıkları içine dahil olduğu sırada Sultan II. Abdülhamid 31 Ağustos 1876’de tahta geçti. İç ...Devamı Burada

Gümrü Antlaşması Hakkında Özet Bilgiler

Rusya’nın o yıllardaki durumundan faydalanarak kendi devletlerini kurma şansı elde eden Ermeni ve Gürcüler, Wilson Prensiplerine kendilerine göre yontarak Doğu Anadolu’nun kendilerine bırakılmasını talep ederler. Mondros Mütarekesinden sonra, Osmanlı Kuvvetleri önce Kafkasya bölgesini ve devamında da Doğu Anadolu’nun sınır bölgelerini boşalttılar. Türk askerinin çekilmesinden ...Devamı Burada

Büyük Hun İmparatoru Attila Kimdir?

Büyük Hun İmparatoru Atilla olarak bilinen bu efsanevi savaşçı 395 yılında doğdu. Hun Devletinin temelini atanlardan Muncuk’un oğlu Atilla 434’da kardeşi Bledu ile beraber İmparatorluk tahtını paylaştı. Bir müddet sonra kardeşinin öldürülüşüyle Avrupa’daki Tuna kıyılarından Çin Seddi’ne kadar uzayan devasa imparatorluğun tek hakimi haline ...Devamı Burada

Aristo Hakkında Özet Bilgiler

Aristo ya da tam adıyla Aristoteles M.Ö 322 ile 384 seneleri arasında Ege denizinde yer alan İyon kültürünün etkisi altındaki Stageria’da dünyaya gelir. Aristo’nun İyon filozofu olarak tanınıyor oluşu bu şekilde açıklanır. Düşünceleri ve çalışmaları günümüzün matematik, metafizik ve fizik alanındaki bir çok gelişmeye ...Devamı Burada

Kadir Mısıroğlu’nun Atatürk Düşmanlığı Hakkında

Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu’nun araştırmaları, yazıları ve biyografisi… 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dünyaya gelen; Kadir Gecesinde doğduğunu iddia eden Kadir Mısıroğlu, ilk ve orta eğitimini Akçaabat’ta tamamladıktan sonra liseyi Trabzon’da ve üniversite tahsilini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Üniversitede okuduğu ...Devamı Burada

Zübeyde Hanım ve İslama Düşkünlüğü

Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a yapılan ahlaksızca hakaretlere karşılık olması açısından, bir taraftan da kaybının anısına, 1921 senesinde eğitim kurumu Darüşşafaka’ya yaptığı bağış çok kereler vesikalı bir şekilde paylaşılmıştı. Darüşşafaka arşivlerinde 2009 senesinde rastlanan belgede Zübeyde Hanım’ın çeşitli şart ve ...Devamı Burada