Tekzip nedir?

Yalan söylemek anlamındaki kizb kökünden türeyen tekzîb yalanlamak ve bir haberi doğrulamamak demektir. Tasdîk (doğrulamak) kelimesinin zıddıdır. 2014’ün son aylarında tekzip rekoru kıran 5 gazete sırasıyla şu şekildedir: Sabah 160, Akit 146, Star 132, Akşam 105 ve Yeni şafak 93

İyi hazırlanmış bir tekzip, haberi uyduran gazeteci için büyük bir ayıp, patronları nezdinde ciddi bir puan kaybıdır. 5187 sayılı basın kanununun 14.maddesinde düzenlenmiştir. Yasal adı “düzeltme ve cevap” yazısıdır. Bir kişi ve kurum hakkında gerçeğe aykırı veya onur zedeleyici yayın yapıldığında, şekil ve şartları aşağıda kopyalı,ayacağım maddeye tabi düzeltme ve cevap yazısının yayınlanması istenir. Yayın kuruluşunun yetkilisi ve sorumlusu bu yazıyı yayınlamaz ise sulh hakimine müracaat hakkı vardır.

Tekzip

Sulh hakiminin kararına karşı da itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir İtiraz merci asliye ceza mahkemesidir. Her TC vatandaşının kanuni hakkıdır. Avukatsız da takip edilebilir.