Türk Destanları Hakkında Özet Bilgiler

Farsça’dan dilimize gelen bir kelime olan destan, özetle milletlerin inançlarının, zaferlerini, faziletlerinin, milli kahramanlıklarının anlatıldığı manzum biçimindeki hikayelerdir. Her milletin olduğu gibi bizim de uzun yıllar varlığını koruyabilmiş, nesiller boyunca anlatılagelmiş destanlarımız vardır. Bazıları gerçek olayları anlatırken bazıları ise kurgu olaylardan yola çıkılarak yazılmıştır. Türk destanları, İslamiyet öncesindekiler ve İslamiyet’in yayılışı sonrasındakiler olmak üzere iki grupta incelenebilir. Türk destanlarına Çin, Arap, Bizans, İran kaynaklarında bile rastlanılmaktadır.

İslamiyet öncesindeki Türk destanları; Göç ve Türeyiş Uygur Destanı, Şu Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Yaratılış Destanı, Alp Er Tunga Destanı ve Edige Destanı olarak gruplandırılabilir.

Türk Destan

İslamiyet’in yayılışı ve sonrasındaki Türk destanları ise; Saltuk Buğra Destanı, Manas Destanı, Battal Gazi Destanı, Danişmendname Destanı, Dede Korkut Destanı, Genç Osman Destanı, Köroğlu Destanı, Kuva-yi Milliye Destanı ve Çanakkale Destanı’dır.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir