Türk-Hun Hükümdarı Mete Hakkında Bilgiler

Teoman’ın oğlu Mete, (MÖ 234 – MÖ 174) MÖ 209-MÖ 174 arasındaki Türk-Hun (Hiung-nu) hükümdarıdır. Saltanatı boyunca çoğu halklar Hun idaresi altına girdi. Orduları sadece savaş zamanında toplanacak sivillerden oluşmuyordu. Onun yerine sürekli eğitimli ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşmaktaydı. Çin kaynaklarında anlatılan bir olaya göre Metehan’ın Kağan olması şöyle anlatılır:

Asya Hun imparatorluğu kurucusu Teoman, oğlu Metehan yerine üvey annesi Yenşi’nin oğluna tahtı bırakmak ister. Törelere göre Türk hatundan olan, has bir Türk’ün tahta geçmesi gerekmektedir. Metehan’ın annesi Çinlidir. Yani bu durumda Çinli bir kadından olduğu için Mete tahta geçemezdi. Devam eden yıllarda üvey annesi Metehan’ın babası Teoman’ı doldurdu ve Mete’yi komşu kavim olan Yüeçiler’e (Yuezhi) rehine olarak gönderdi. Ardından Yuezhi’lere savaş ilan edilerek Mete öldürülmek istendi. Mete ise Teoman Yuezhi’lerie saldırmadan Yuezhi’lerin elinden kaçtı. Teoman, bu kadar zorlukları atlatmasının ardından hakkını vermek için emrine binlerce çadırdan oluşan bir birlik verdi. Sonunda da Mete öz babasını, üvey annesi ve kardeşlerini öldürüp kağan oldu (MÖ 209).

Türk-Hun Hükümdarı Mete Han

Metehan; onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümen başı gibi rütbelerin kullanıldığı bir ordunun temellerini atmıştır. Günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı Metehan’ın tahta geçtiği MÖ. 209 yılı olarak kabul edilir. Oğuz Destanında Metehan’ın zaferlerini anlatılır. Oğuz Destanında  Metehan’ın doğumu kısaca şu şekilde anlatılır. “Günün birinde Ay Kağanın gözü parladı, bir oğlan çocuk doğurdu. Çocuğun yüzü mavi, ağzı ateş kırmızısı, gözleri ela, saçları, kaşları kara idi. Güzel perilerden daha güzeldi. Anasının sütünü bir emdi, bir daha emmedi. Yiyecek istedi, konuştu. Doğduktan kırk gün sonra yürümeye, ata binmeye başladı. Ayakları kurt ayağı, beli kurt beli gibiydi. Vücudun her yanı tüylüydü. İşi gücü  ata binmekti…

Daha sonra pek çok kavimin kullanacağı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin de Mete olduğu kabul edilmektedir. Yine Çin tarihçilere göre eğer okunu bir yöne atarsa emrindeki askerlerin tümü o hedefe ok atarak hedefi hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinin bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerinin tamamı oklarla öldürüldü. Böylece çocukluğundan beri oynadığı oku hedefe çevirme oyunu emirlerinin tartışılmazlığını da bir bakıma perçinledi. Bir gün emrinde kesin disiplini ile yetiştirdiği 10 bin askeri varken okunu ava çıkan babasının üzerine çevirdiğinde askerlerinden biri dahi tereddüt etmeyecekti.

  • Toprak isteyen doğu komşuları Donghu’yu yenilgiye uğratarak vergiye bağladı, MÖ 208’de ise hakimiyetine aldı.
  • Donghu’yu yendikten sonra, Kuzey Moğolistan’da yaşayan Tunguz gibi halkları da ülkesine kattı.
  • MÖ 177-165 arasında Yüeçilerin üzerine sefer düzenledi. MÖ 203’te Yueçi’yi mağlup ederek toprağına kattı.
  • Ordos’daki Tahin Türklerini yendi. Çin’e sürekli seferler düzenleyerek Sarı Irmak’ın güneyindeki kaleleri aldı.
  • Altay (Moğol, Tunguz ve Türk vb.) kavimlerini de alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldi.
  • Çin ordusunun karışıklıklar nedeniyle zafiyet içinde olması, Hunların kolayca büyütmesine sebep gösterilir.

Mete, MÖ 174’te öldüğünde birçok milleti çatısı altında birleştiren 18 milyon km2 büyüklüğe sahip büyük bir imparatorluk bıraktı. İmparatorluğunun sınırları doğudan batıya Japon Denizi’nden İdil Nehrine ve kuzeyden güneye Sibirya’dan Tibet ve Keşmir’e uzanıyordu. Türk destanlarında söz edilen Oğuz Kağan’ın Mete olduğu sanılmaktadır. Destanda anlatılan Oğuz Kağan ile Mete’nin hayat hikayesinde birçok benzerlikler mevcuttur. Hayat hikayesinin Oğuz Kağan efsanesinin tarihi temelini oluşturduğuna inanılır.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir