Vefk Nedir? Vefk Çeşitleri Nelerdir?

Lügatte “münasip, uygun veya uyum” manasındaki vefk, harflerin tek halleriyle yahut bileşik “havas” özelliklerini konu edinen harf ilminin bir koludur ve bu karışımın mistik manalar barındırdığı düşüncesini temel alır; dikdörtgen veya kare kutucuklar içine belirli şart ve zamanlarda belli yöntemlerle rakamlar, sayı değerindeki harfler, kelimeler yahut bütünün birlikte yazılmasıyla elde edilir. İslam coğrafyasına farklı ülkelerden geldiğine inanılan vefkin istenen tesiri gösterebilmesi için değişik yöntemler de ilgilenenlerle paylaşılır. Harflerin rütbe cinsinden değerleri, sayıların derece ve tabiatına ek olarak haftanın günleri, isimlerimiz şeklinde kısaltabiliriz.

Ana malzememiz olan sayıların toplamı; yukarıdan aşağıya, köşeden köşeye ya da soldan sağa kutucuklarda birbirine denkleşmesi esas alınır. Bu kareler dörde dörtlü, beşe beşli halde olabilir. İsim ve kelimelerin ebced usulüyle bulunan rakamsal değerleri söz konusun karelerin içine yerleştirilir. Yirmi beş, otuz altı hatta daha fazla haneli tablolar oluşturulabilir.

 Kur’anı Kerim ve hadislerde vefk ile alakalı herhangi bir ifade geçmez. Vefk yani tılsımlı kareler meselesi İslami literatürde yer almamasına ve ulemaca kesin olarak reddedilmesine rağmen inançlarında yaşatılmış, konu havas literatüründe müzelerdeki tılsımlı kareli gömleklerde yer almış ve bu folklorik uygulama günümüze ulaşmıştır.  Ayetlerden ve yüce Allah’ın isimlerinden yapılan vefklerin tesirli olabileceğine inanılan farklı bir düşünce de mevcuttur. Bu kısa izahla vefk nedir sorunuza cevap bulabildiğimizi, aklınıza takılan soruların bir kısmını çözdüğümüze inanıyoruz.

Alimler caiz olan şartları şu şekilde özetler; yazılan okunan şey ayet, hadis, sure veya manası net bir dua olacak, manası belirsiz işaretler harfler vs kullanılmayacak. Tek şifa verenin yüce Allah olduğuna inanılacak; Ondan başkasından hiç bir şey umulmayacak. Kişi veya kişilerin kötülüğüne yapılmayacak.

Yukarıdan aşağıya yahut soldan sağa sayıldığında sayısal değer karşılığı elde edilmelidir. Sure ve ayetlerin, kelime ve isimlerin sıralanması ve tekrarıyla gizli güçlerin meydana çıktığına inanılır. Zaman zaman harfler de sayılar yerine kullanılır. Vefk, sık sık belirttiğimiz kare kutucuklar içine taleplere uygun harfler ve şekiller karalanarak istenilene kavuşturma ve sıkıntılardan uzaklaştırmak için yapılır. Mistik güçleri çağırdığına inanılan vefke sayısız amaçla başvurulur. Eşler arasındaki münasebeti artırma, bekarlara kısmet bulma, sebepsiz korkuları hastalıkları giderme, aşk, büyüleri bozma yahut nefret tesis etme gibi.