Yahudilerin Gargat Ağacı Sevdası Nereden Geliyor?

Ebû Hüreyre’den (RA) rivayetle göre efendimiz tüm kıyamet alametleri ile alakalı olarak tüm Müslümanlara şöyle buyurmakta: “Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç Yahudiyi kovalayan kimseye, ‘Ey Müslüman! Arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek. Yalnız garkad ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır.” – Yahudi kaynaklar ise hadisi kabul etmiyor ve inkar etmekte. Onlara göre hadise Mitolojik bir harf & çeviri hatasından başka bir şey değil.

Bu ağaç Yahudilerin için adeta milli ağaç niteliğinde ve yaygın olarak dikilmekte. Muhtemeldir ki bu hadisten haberdarlar lakin Garkad ağacı dikme sevdalarının bir başka dini sebebi daha var. Çünkü Yahudi Şeriatına göre kıyamete yakın gelecek Deccal Yahudi olacak ve Hazreti İsa (AS) ve askerleri de nereye saklanırlarsa saklansınlar tüm Yahudileri öldürecekler. Garkad ise taşlar gibi ihanet etmeyip onları koruyacak.

Özetle Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların dahi arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından (gharqad tree) başka bütün taş ve ağaçların: “Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu cezalandır” diyeceği bizlere ifade ediliyor. Öte yandan HDP logosunun Yahudilerin kutsal ağacı gargat ağacına benzediği de bilinmekte.

Gargat Ağacı ve Yahudiler

Garkad Ağacı (Paliurus Spina Christi); boyu iki-üç metre olan Filistin bölgesinde sıkça yetişen dikenli bir ağaç türü ve ağaca benzer büyük çalılıktır. “Sincan dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak da bilinir. Nisan-Mayıs aylarında beyaz çiçekler açar, etli yapraklı yenilebilir meyveleri vardır. Bununla beraber Arabistan’ın başka bölgelerinde de yetişmektedir. Halk arasında Çalıdikeni, Sincandikeni, Karadiken, İsadikeni gibi yöresel isimlerle anılır. Ülkemize ek olarak Güney Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslarda yayılış gösterir.

“Bize vadedilen için savaşıyoruz..” diyen “One Minute” ile hatırladığımız Şimon Peres bir röportajda kendisine Garkad ağacını soran muhabire “Bu bizi koruyacak ağaçtır. Müslümanlar bizi öldürmek isteyecekler ve biz bu ağaca saklanacağız” diyecektir.

İsra süresinin konuyla alakalı olabilecek bir ayetiyle yazımızı sonlandıralım: “Kitapta İsrailoğulları’na şu hükmü verdik: “Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa (iktidar olup) bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle kibirlenecek-yükseleceksiniz. Ve nitekim o iki vaadden ilkinin zamanı geldiğinde, son derece zorlu ve güçlü kullarımızı üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir sözdü ve gerçekleşti” (İsra, 4-5)

“Yahudilerin Gargat Ağacı Sevdası Nereden Geliyor?” başlıklı bu kısa ve mistik yazımızda sizlere; gargat ağacı, gargat ağacı ve israil, gargat ağacı hikayesi nedir, gargat ağacı hadisi, gargat ağacı ayet, gargat ağacı anlamı, gargat ağacı ve yahudiler başlıklarıyla alakalı biraz teknik biraz da korkutucu bilgiler derledik, bu işlerle ilgiliyseniz umarım beğenir ve yazımıza oy verirsiniz.