Yaşayan Sahabe Cin Var mıdır?

Mü’min olarak Peygamber Efendimizi görüp sohbetinde bulunan kimselerin ‘Sahabe’ kabul edilişi gibi, Efendimizi gören her Müslüman cin de fark göz edilmeksizin “Sahabe” kabul edilmiştir. Peygamberlere vahyedilen hakikatler cinleri de bağlar. İradeleri ile bizler gibi mükelleftirler. Neye nasıl inanacaklarını Peygamberlerden öğrenmiş, ibadet için yaratılmışlardır: “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”Zariyat: 51/56. Öldükten sonra dirilecek, isyanda olanları Cehennem’de cezalandırılacaktır.

2019 senesi esas alındığında 1.387 yıl önce aramızdan ayrılan Efendimiz; 13 Rebiülevvel h. 11 (8 Haziran 632) pazartesi günü vefat etti. Kaynaklarda; cinlerin bin yılı bulabilen ömürleri olduğundan bahsedilse de şüphesiz en doğruyu yüce Mevla (CC) bilir.

Bu açıdan bakıldığında efendimizi gören Sahabe bir cinin günümüzde hayatta olması alimlerce düşük bir ihtimal gibi görülüyor. Abdullah ibni Ömer’den rivayetle efendimizin; “Bu gece gördüğünüz mü? Şüphesiz yüz yıl sonra bugün yaşayanlardan kimse hayatta kalmayacaktır.” ve Müslim’de geçen; “Yüz yıl sonra bugün yaşayan hiçbir nefis yaşamayacaktır.” ifadeleri bu düşünceyi destekler mahiyette.

sahabe cin

Alimler, Ahkâf, 46/29’da Müslümanlara bahsedilen; ‘Cinlerden bir grubu Sana yönelttiğimizde..’ ayetindeki cinleri isimleriyle saymış ve onların, cinlerin en büyük ‘Sahabileri’ olduğunu zikretmişlerdir. Ulemaya göre de, sayıları yedi veya dokuz olarak kabul edilen bu grup, tıpkı Ashab-ı Uhud’un, Ashab-ı Bedir’in siyanetleri gibi, belalara karşı kendileriyle tevessül edildiğinde muhafızlık yaparlar ki, onlar, -Kur’an’da ifade edilen şekliyle- efendimizi ilk görüp dinleyen, ardından kavimlerine ve kabilelerine birer ‘münzir yani kabaca tebliğci’ olarak dönmüş cinlerdir. Bu yönüyle de onları, onlar arasındaki Sahabe’nin ileri gelenleri gibi kabul edebiliriz.

Görüldüğü üzere O’nun getirmiş olduğu o kusursuz mesajlara kulak veren cinler de ‘sahabe’ olabilme şerefine ulaşabiliyorlar. Bizim aşere-i mübeşşeremiz (Efendimiz sallâllahu aleyhi ve sellem tarafından daha hayatta iken cennetle müjdelenen on sahabi); hatta üçlerimiz, yedilerimiz, kırklarımız olduğu gibi; onların da aşere-i mübeşşeresi, üçleri, yedileri, kırkları olduğundan bahsedilebilir.

Bu yazımızda sizlere; sahabe cin, sahabe cinler, sahabe cin ebu yusuf, sahabe cinlerin isimleri ve yaşayan sahabe cinler başlıklarıyla alakalı bilgiler sunmaya çalıştık! Gitmeden sıkça karşımıza çıkan “sahabe nedir” sorusunu da cevaplayalım. Sahabe; “efendimizin meclislerinde bulunmuş, onun söyleşilerini dinlemiş, davranışlarına tanık olmuş Müslümanlar.” demektir.