Yeryüzünde İnsanlardan Önce Cinler Yaşıyordu

Yeryüzünde Hz. Adem ve insanlardan önce Cân oğulları diye anılan cinler yaşamıştır. Alimler; Adem (a.s)’in yaratılmasından iki bin yıl evvel cinlerin yeryüzünde olduğu konusunda ittifak ederler. Bozgunculuk çıkararak çok kan dökülmüş ve birbirlerini katletmişlerdi. Bunun üzerine Allah (CC) üzerilerine, meleklerden bir sınıf olan cinlerle birlikte komutan olarak İblisi göndermişti. Bu isim Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında da; Azazel, Azael, Hazazel şeklinde geçer. Bir parantez açalım;

Yeryüzünde İnsanlardan Önce Cinler Yaşıyordu

Birinci göğün ve yeryüzünün idaresi ile vazifelendirilen İblis, yüce Allah’tan en çok çekinen ve itaatte en önde yer alan cinlerin öncülerindendi. Mevla “samimi ibadeti ve itaati” sebebiyle derecesini yükselterek baş melekler boyutuna çıkardı. Artık meleklerle birlikte yüce Allah’ı devamlı zikreden “nefis sahibi bir melek”ti ve ismi de Azaz-El’di. Yani “El”in (Allah’ın) azizi; şereflisi, değerlisi. Dünya’da bulunan cin toplumunun uyarıcı elçiliğini ve liderliğini de üstlenen Azaz-El, zaman zaman Dünya’ya gelip Müslüman cinlerle beraber, kafirlere karşı harp etmiş ve büyük faydalar göstermiştir.

İblis ve beraberindeki kuvvetli orduları, cinleri denizlerdeki adalara ve dağların başlarına kadar kovalayıp sığınmalarını sağlamışlardır. İblis ve meleklerden oluşan ordusu yeryüzünün verimli ve mamur alanlarına da yerleştiler. İblis bu zaferi sonrasında “Şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım.” diyerek gururlanmıştır. Allah teala, şüphesiz İblisin kalbine doğan bu gururu ilk olarak fark etmiş lakin onunla birlikte savaşan diğer melekler bilememişlerdir. Bu durum, Hz. Adem (AS) yaratılıncaya kadar böyle devam edecektir.

Yüce Allah celle celalühünün “Ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım.” demesi üzerine bu melekler: “Orada, daha önce cinlerin yaptığına benzer onlarınki gibi fesat çıkaracak ve onların kan döktükleri gibi kan dökecek varlıklar mı yaratacaksın?” Halbuki biz oraya, onların bu hallerinden dolayı gönderilmiştik.” dediler. Allah teala da meleklere cevaben; “Şüphesiz ki sizin bilmediklerinizi bilirim.” şeklinde ifade buyurdu. Yani şeytanın kalbindeki gurur ve kibri bilmediğinizi bilirim.” diyerek cevap verdi.

Cenab-ı Hak “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tin, 95/4) buyurmakla, insanın sadece cinlerden değil, bütün varlıklardan daha üstün olduğunu bildiriyor.

“Yeryüzünde İnsanlardan Önce Cinler Yaşıyordu” başlık bu biraz kısa yazımızda sizlere; insanlardan önce cinler, dünyada insanlardan önce cinler mi vardı, cinler insanlardan önce mi yaratıldı, cinlerin yaratılışı, cinlerin yaratılışı ile ilgili ayetler ve cinlerin yaratılışı ayet başlıklarıyla alakalı biraz korkutucu bilgiler paylaştık, umarız beğendiniz ve sitemizi takip etmeye devam edersiniz.