YÖK Nedir? → YÖK’ün Açılımı ve Tarihi

1982 Anayasası ile kurulan Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK, ülkemizdeki yüksek öğretimden, daha açık bir ifade ile üniversite eğitimlerinden sorumlu; denetim ve gözetimle ilgilenen özerk bir teşkilattır. Vakıf ve Devlet üniversiteleri dahil olmak üzere bütün yüksek öğretim kurumları YÖK’e bağlıdır. Üniversitelerde açılması planlanan bölümleri ve kontenjanlarını, gelen istek ve teklifler doğrultusunda karara bağlar. Yüksek okullara giriş ve yerleştirme sistemini de doğal olarak YÖK belirler.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı; 21 Aralık 1981-30 Aralık 1987 arasında YÖK başkanlığı yapan ilk isimdir. Üniversitelerin özgürleşmesine engel bir kurum olarak görüldüğünden özellikle SOL kesim tarafından sıkça eleştirilir, anti demokratik olduğu savunulur.

YÖK tüm yükseköğretim kurumlarından sorumlu üst kuruldur. Yükseköğrenim Kanunu 6 Kasım 1981’de 2547 sayılı kanun ile çıkarıldı. YÖK üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından öğretim üyelerinden atanan 7, üniversiteler arası kurul tarafından öğretim görevlileri arasından belirlenen 7, hükumet tarafından emekli yahut görevine devam etmekte olan devlet görevlileri arasından seçilen yine 7 kişiyle beraber 21 kişiden oluşturulur.

YÖK

İlgili amaç ve ilkeleri tespit etmek ve tüm yükseköğretim teşkilatlarının ve üst yapıların görev, yetki, işleyiş ve sorumlulukları ile araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile alakalı eğitim öğretim maddelerini bütünlük içinde organize etmek amacıyla devlet tarafından oluşturulmuş bir kurumudur. Yükseköğretim kurumları bu çatı altında toplanmış; eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine, akademiler üniversitelere dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır.

“YÖK Nedir? → YÖK’ün Açılımı ve Tarihi” başlıklı bu kısa yazımızda sizlere; yök nedir, yök nedir ekşi, yök nedir kısaca, yök nedir ne iş yapar, yök nedir ekşi sözlük, yök nedir abi, yök nedir görevleri ve yök nedir ne zaman kuruldu başlıklarıyla alakalı bilgiler sunmaya çalıştık, umarız beğendiniz.