Zar Hakkında İlk Defa Duyacağın Gerçekler

Tarihteki neredeyse bilinen en eski oyun aracı olan zar; genellikle şekli küp olan, her bir tarafında 1 ila 6 arası rakamlardan birini veren sayıda nokta barındıran, rastgele sayı üretmemize yarayan araçtır. Günümüzde; kemik, fildişi, plastik vb. maddelerden üretilir. Genelde şans oyunlarında yahut kura için kullanılır. Standart bir zar 6 yüzlü olmakla beraber daha fazla yüze sahip zarlar da internette bulunabilir. Standart bir zarda iki karşı yüzdeki sayıların toplamı her zaman 7’yi verir.

Örneğin; zarın 1’e denk gelen yüzünün karşı tarafı 6, 2’ye denk gelen yüzünün karşısı ise 5’tir. 6 yüzlü standart bir zarda her bir yüzün gelme olasılığı 1/6’dır (%16,67). Güncel pek çok oyunda iki zar birlikte atılır. İki zarın kombinasyonları ise tek zara göre çok daha karışıktır. Çeşitli yöntemlerle hileli zar (kibarca arzu edilen bir sonucu veren zar da diyebiliriz) elde edilebilir. Bir zarı aşındırmak, köşelerini kırmak veya dolgu maddesinin ağırlığını değiştirmek zar olasılıklarını değiştirilebilir. Manyetik özelliğe sahip zarlar da bu kategoriye girer.

Zar

Bilinen en eski zar, MÖ 3. binyıla tarihlenen, dört kenarlı piramit şeklinde bir Sümer zarıdır. Bu zar, tam bir set şeklinde bulunmuş en eski masaüstü oyunlarından biri olan Ur isimli kraliyet oyununa aittir. Çin’de bulunan MÖ 600 tarihli zarlar ile MÖ 2000 yıllarına ait antik Mısır zarları ise şimdilerdeki modern standart zar ile hemen hemen aynıdır. Zarlardan bahseden en eski yazılı kayıt, günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait Sanskrit destanı Mahabharata’dır.