Zemzem Suyu Hakkında İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Mekke’de Harem-i Şerif’te bulunan, Müslümanlarca kutsal sayılan Zemzem Suyu kuyusunun 3 kaynaktan beslendiğine inanılmaktadır. İlki Hacerülesved, ikincisi Ebû Kubeys ve Safâ tepesi, üçüncüsü ise Merve tepesi yönünden gelmektedir. Hac görevi sırasında, veda tavafından ve iki rekat namazdan sonra Kabe’ye bakarak ya da kıbleye dönerek, ayakta ve besmeleyle içmek ve kendi üstüne dökmek sünnettir. Hz. Peygamberin, Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. Kuyunun derinliği 30,5 metredir. Zemzemin kuruduğu eski tarihlerde kuyu yapılmış, suyu bulmak için de oldukça derine inilmiştir.

Arapça bir kelime olan ve “alçak sesle konuşmak” manasına gelen Zemzem hakkında Kur’anda herhangi bir ayet bulunmasa da hakkında nakledilen bazı rivayetler vardır. Zemzem, dinimiz İslam’a göre mukaddes kabul edilen bir sudur. Açlığını gidermek için içenin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin susuzluğunu giderir ve şifa niyetiyle içene de şifa verir.

Eski tarihlerde üzerinde Arapça Zemzem yazan Zemzem kuyusu Hacerü’l-Esved’in 20-30 metre kadar yakınına denk düşer. Özellikle eğilip orayı öpmek isteyenlere engel olmak için şimdilerde yazıyı kaldırdılar. Aynı zamanda rahatça tavaf yapılsın diye de Zemzem suyunun üst tarafına bir döşeme yapılarak dümdüz hale getirilmiş. Kabe’nin etrafındaki Zemzem kuyusunu bugün hiç kimse göremez. Arap Yarımadası gibi kurak bir arazide, böylesine zengin bir kuyu hangi yağışlarla besleniyor sorunuza da cevap verelim. Mekke’nin doğusunda, 2000 metreden daha yüksekte çok yağış alan Tayf vardır. Kuyu buradaki yağışlardan beslenir. Kuyudan su ne kadar güçlü çekilirse çekilsin seviyesi hiç düşmez çünkü çatlaklardan beslenmektedir.

Zemzem

Kalitesi yağışların durumuna göre değişebilen Zemzem’in tadı hiç bir zaman sabit değildir. Tuzluluk miktarı 1500 seviyelerine çıkabilir, bir bakarsınız 600’lere düşer. 1953’ten bu yana günlük kimyasal tahliller yapılır; zemzem suyunun kalitesi bazen artar, kurak zamanlarda ise kalite düşer.

Zemzem Araştırma Merkezinin verilerine göre zemzem kuyusundan saniyede 8.000 litre su çekilir. Bu, günde 691,2 bin litre zemzem’e denk gelir. 24 saat boyunca su çekilip, sadece 11 dakika durulduğunda kuyu eski seviyesine dönebiliyor.

İçerdiği kalsiyum ve magnezyum miktarı ile yorgun insanların yorgunluğununa iyi geliyor, barındırdığı mineraller ile besleyici ve açsanız açlığınızı, susuzsanız da susuzluğunuzu gideren tek su. Zemzem, aynı zamanda diğer sulara nazaran çok daha az kükürt içermektedir.

Hac sırasında milyonlarca insana yettiği iddiasının doğru olmadığı, bütün bir sene suların sterilize edilerek depolandığı ve ziyaretçilerine normal su ile karıştırılmak suretiyle seyreltilip sunulduğu bilinir. Almanlar, normal su ile karıştırıldığında katıldığı suya baskın gelerek, bütününü mayaladığına ve diğer suyu da zemzeme çevirdiğine tanık olmuş.

İşte Zemzem Kuyusunun Hikayesi:

Hz. İbrahim; oğlu İsmail ve eşi Hacer’i Mekke’de çölün ortasında bıraktıktan sonra günler geçer. Yanlarındaki su ve hurma biter. Su aramaya başlayan Hz. Hacer, bir yudum su umuduyla Safa ile Merve arasındaki gidip gelir. Yedinci defa Merve’ye çıktığında şimdiki Zemzem kuyusunun olduğu yerde bir melek görecektir. Ayağının ökçesiyle yeri eşmektedir. Orada çıkan suyu görür. Diğer bir rivayete göre çocuk ayağı ile kumları eşelemeye başlamış ve oradan bir su çıkmıştır. Hz. Hacer gelip kana kana içer, çocuğuna da içirir. Bir yandan da su boşa akmasın diye gölet yapıp suyu muhafaza etmeye çalışıyor, bir yandan da kırbasını avuçlarıyla dolduruyordu. Hz. Peygamber bu durumu şöyle aktarır: “Eğer Hacer, Zemzem’i kendi haline bıraksaydı da, suyu avuçlamasaydı, muhakkak ki Zemzem akar bir kaynak olurdu.”

Zemzem

Bu yazımızda sizlere; zemzem suyu ile ilgili araştırmalar, zemzem suyu hakkında kısa bilgi, zemzem suyu yalanı, zemzem suyunun özellikleri, zemzem suyu vikipedi, zemzem suyu nedir, zemzem suyu hangi peygamber için yeryüzüne ve zemzem hakkında ilginç bilgiler arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Umarım beğendiniz.