Zülkarneyn Hakkında Bilinmeyenler

Kuran Kerim’in Kehf Suresi’nde ismi geçen Zülkarneyn, kim veya ne oldukları açıklanmayan Yecüc ve Mecüc’ü kavmini engellemek için bir set inşa eder. Hangi çağda yaşadığı net olarak bilinmemekle birlikte peygamber olup olmadığı da tartışmalıdır. Kelime anlamı olarak zülkarneyn “çift boynuzlu-çift zamanlı” anlamına gelmektedir.

Belirttiğimiz gibi; HZ. Zülkarneyn’in peygamber mi, veli mi olduğu tam belli değildir. Kur’an-i kerim’de doğuya ve batıya düzenlediği seferleri zikr edilmiştir. Yaşar Nuri Öztürk’ün yorumuna göre Kur’an’da adı geçen 27 peygamberden biridir.

Zülkarneyn

İsminde yer alan “Zül” bir iyelik ekidir. “Sahibi” anlamını vermektedir. Karn, boynuz; Karneyn ise, çift boynuz demektir. Buna göre Zülkarneyn, “Çift boynuz sahibi” anlamına gelmektedir. Zülkarneyn’in; Büyük İskender, Himyerli Ebû Karib Sammar, Merzubân b. Merdubâ el-Yunânî, eş-Şa’b b. Yezen el-Himyerî ve Hermes, hatta bir melek olduğu da rivayetler arasındadır.